Povratak na listu

MedBIKE

  Što je usluga MED Bike?
  MED Bike sustav je prvi javni servis za prijevoz biciklima u Općine Medulin. Možete ga koristiti na području Općine Medulin i Grada Pule. Prijavom na MED Bike punktovima (Paltana bar, Portić, Banjole i NLK trgovina i distribucija d.o.o., Centar 134, Medulin) dobivate kod za korištenje javnog bicikla.

  MED Bike sustav se može koristiti svakodnevno kroz 7 dana u tjednu u periodu od 8.00 do 18.00 sati. Korisnik usluge može koristiti bicikl najduže 2 sata i u tom je vremenskom roku dužan vratiti bicikl na postolje. Korisnik može vratiti bicikl na bilo koje postolje, bilo koje stanice za bicikle Općine Medulin i sustava javnih bicikala Grada Pule-Bičikleta.

  MED Bike ne jamči korisnicima da će im u svakom trenutku (prema željama korisnika) biti na raspolaganju slobodan bicikl za korištenje, odnosno slobodno postolje za njegovo vraćanje. U tom slučaju korisnik može bicikl preuzeti na prvoj sljedećoj stanici sa raspoloživim biciklima, odnosno dužan ga je vratiti na prvoj sljedećoj stanici sa slobodnim postoljima. Podaci o slobodnim biciklima, odnosno postoljima dostupni su korisnicima na svakom pilonu.

  Kako koristiti MED Bike?
  1.korak:
  Otići na MED Bike punkt (Paltana bar, Portić, Banjole i NLK trgovina i distribucija d.o.o., Centar 134, Medulin) i sklopiti ugovor o najmu. Prije sklapanja ugovora obavezno se informirati o svojim pravima i obvezama u Općim uvjetima korištenja MED Bike sustava. Po sklapanju ugovora i plaćanju najma Operator korisniku izdaje RFID karticu ili jednokratni kod za najam bicikala.
  2.korak:
  Na svakom MED Bike terminalu možete otključati bicikl prislanjanjem kartice na označeno mjesto na postolju ili unosom jednokratnog koda na pilonu MED Bike terminala nakon čega će vam se prikazati broj bicikla spremnog za korištenje.
  3.korak:
  Nakon zvučnog signala uzimate bicikl i vozite se najviše 120 minuta unutar kojih trebate vratiti bicikl na prvo slobodno postolje.
  4.korak:
  Vratiti bicikl na postolje. Nakon zvučnog signala bicikl je zaključan, a simbol zaključanog lokota na parkirnom mjestu pokazuje da je bicikl ispravno vraćen.

  Kolika je cijena korištenja bicikala?
  Od 10 Kn za mehaničku biciklu, odnosno 20 kn za električnu biciklu 

  Plaćanje isključivo kreditnom karticom (Amex, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro) direktno na prodajnom mjestu

  Ima li usluga MED Bike neku vrstu osiguranja?
  MED Bike bicikli su bicikli za javnu uporabu i kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju korisnika, pa stoga Korisnik može isti bicikl koristiti najviše 120 minuta tijekom jedne vožnje. U slučaju da korisnik ne vrati bicikl unutar propisanog roka, bit će upozoren na prijestup. Ukoliko se prijestup ponovi 2. put, korisniku će biti zabranjeno korištenje bicikala na period od 1 mjeseca, a ponavljanjem prijestupa 3. put korisniku će biti zabranjeno korištenje bicikala na period od 3 mjeseca. Za 4. prekoračenje roka korištenja Upravitelj Med BIKE sustava će trajno oduzeti Korisniku registracijsku karticu ili unijeti trajno ograničenje korištenja u računalnu aplikaciju, te izdati zabranu izdavanja kartice ili koda unutar 1 (jedne) godine od posljednjeg prekoračenja roka.

  Ukoliko korisnik ne vrati bicikl unutar 24 sata od trenutka najma korisniku će automatski biti zabranjeno korištenje bicikala 3 mjeseca, a takav će se čin smatrati otuđenjem bicikla. Ukoliko korisnik ošteti ili ukrade bicikl, MED Bike će korisniku naplatiti štetu.

  Korisnik bicikl koristi na vlastitu odgovornost. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete koje je sam uzrokovao. To se odnosi i na reklamacije trećih osoba, ali ne utječe na zahtjeve za naknadom štete. Korisnik je odgovoran za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s istražnim timom prilikom utvrđivanja štete i potrage za počiniteljem.

  MED Bike odgovara za namjernu ili grubu nebrigu koja bi išla na štetu korisnicima. MED Bike ne odgovara za stvari koje korisnik prevozi u košarici.

  S koliko je godina moguće koristiti uslugu?
  Korištenje usluge je dozvoljeno je osobama starijim od 18 godina. Korištenje usluge nije dozvoljeno osobama mlađima od 18 godina (osim ako su u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl; u tom slučaju punoljetna osoba preuzima punu odgovornost za radnje i eventualnu štetu koja bi nastala prilikom korištenja usluge od strane maloljetne osobe).

  Uporaba zaštitne kacige
  MED Bike preporuča uporabu zaštitne kacige, dok su djeca do 16 godina starosti obavezna koristiti zaštitnu kacigu.

  Kako ću znati jesam li ispravno vratio bicikl?
  Simbol zaključanog lokota na parkirnom mjestu pokazuje je li bicikl ispravno vraćen.

  Što trebam učiniti ako parking ne učvršćuje bicikl?
  Pokušati postupak ponovo na nekom drugom postolju. Odložiti bicikl u postolje te pričekati zvučni signal. Ukoliko je parkiranje uspjelo na postolju će se pojaviti simbol zaključanog lokota. Ukoliko se simbol ne pojavi ili se pojavi simbol X, javiti se na broj telefona +385 (0)52 385 350.
  Za hitne intervencije (Emergency calls) javiti se na broj telefona +385 (0)52 385 350.

  Mogu li uzeti nekoliko bicikla istovremeno?
  Ne, s jednokratnim kodom ili karticom možete uzeti samo jednu biciklu.

  Što da radim ako sam vratio bicikl, a ne mogu uzeti drugi?
  Možda niste pravilno zaključali bicikl. Vodite računa da na indikatoru parkirnog mjesta uvijek provjerite je li bicikl dobro zaključan. Pričekajte ili se javite na broj telefona +385 (0)52 385 350.

  Na stanici ima bicikala, a ja ih ne mogu uzeti. Zašto?
  Do ovoga dolazi kad sustav detektira kvar i kada je blokiran bicikl koji nije pogodan za korištenje. Ovo stanje se prikazuje crvenim križićem na indikatoru parkirnog mjesta.

  Do kada sam odgovoran za bicikl?
  Korisnik je odgovoran za bicikl od trenutka uzimanja sa postolja do ispravnog vraćanja bicikla na postolje.

  Da li je Med BIKE sustav kompatibilan sa sustavom javnih bicikala Grada Pule- Bičikleta?
  Da kompatibilan je, unajmljenu biciklu Med BIKE sustava Korisnik može vratiti na parkirna mjesta sustava Med BIKE i na parkirna mjesta sustava Bičikleta.
  Uoliko na postoljima Bičikleta ima parkiranih bicikala iz MED Bike sustava i Korisnik posjeduje važeći kod ili karticu za najam bicikla Med BIKE sustava , može unajmiti biciklu unosom koda na pilonu ili prislanjanjem kartice na označeno mjesto na postolju Bičikleta sustava.

  Povratak na vrh

  Pogledajte još: